Είναι εξοπλισμένο με προγράμματα 3 και 5 φάσεων, ενώ παραμετροποιείται κάθε βήμα ανεξάρτητα, μέσω του μενού επιλογών και ρυθμίσεων. Διαθέτει οθόνη τύπου LCD με μηνύματα στα ελληνικά και αγγλικά.

Για την τροφοδοσία των μικρών ζώων σχεδιάσθηκε ένα σύστημα ελέγχου μηχανής παρασκευής τροφής νεογνών.

Επίσης για την πλήρωση των σημείων τροφοδοσίας παράγεται ένα ανεξάρτητο σύστημα χρονισμού.