Ηλεκτρονική Αντλία με Κάρτα

Τύπος: LM23
Κωδικός: A1802L

Πληροφορίες

Λειτουργία αντλιοστασίου γεωτρήσεων με χρήση κάρτας μονάδων.

Ενεργοποιείται με την χρήση κάρτας μονάδων από κάθε χρήστη ώστε να υπάρχει έλεγχος κατανάλωσης και χρέωσης.

Διατείθεται σε εκδόσεις χρονοχρέωσης, μέτρησης κυβικών ή ηλεκτρικής ενέργειας (kw).

Η κάρτα χρήστη φορτώνεται με μονάδες σε ειδική συσκευή που συνδέεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την αντλία με τις μονάδες που διαθέτει στην κάρτα του.

Όταν καταναλωθούν οι επιλεγμένες μονάδες η αντλία θα σταματήσει.

Η αντλία μπορεί να απενεργοποιηθεί με την κάρτα του χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, επστρέφοντας το υπόλοιπο των μονάδων που δεν καταναλώθηκαν.

Η συνολική χρήση της κάθε κάρτας χρήστη καταγράφεται και μπορεί να μεταφερθεί σε υπολογιστή με την κάρτα ελέγχου.

Η χρήση της συσκευής είναι απλή.

Ενεργοποιείται με την κάρτα και το πάτημα του πλήκτρου και απενεργοποιείται μόνο με την κάρτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στον ηλεκτρικό πίνακα σύμφωνα με τους κανονισμούς και το σχέδιο εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Όταν η συσκευή συνδεθεί στην ηλεκτρική εγκατάσταση το κόκκινο ενδεικτικό LED ανάβει.

Το πράσινο ενδεικτικό LED είναι σβησμένο όταν δεν έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Η οθόνη εμφανίζει τις διαθέσιμες μονάδες και παροδικά τις ενδείξεις ελέγχου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ “ON”

Υπάρχει το πλήκτρο επιλογής μονάδων και η οθόνη ένδειξης μονάδων.

Τοποθετόντας την κάρτα στην υποδοχή, εμφανίζεται το υπόλοιπο των μονάδων.

Αφαιρούμε την κάρτα για να επιλέξουμε τις μονάδες που θέλουμε.

Κάθε πάτημα του πλήκτρου αφαιρεί 100 μονάδες από το υπόλοιπο.

Μετά την επιλογή εμφανίζεται το επιλεγμένο ποσό μονάδων.

Αμέσως τοποθετούμε την κάρτα στην υποδοχή μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “ON”.

Το πράσινο ενδεικτικό LED ανάβει.

Αν περάσει ο χρόνος της επιλογής ή της ενεργοποίησης, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.

Η αντλία θα σταματήσει αυτόματα όταν καταναλωθούν οι μονάδες που έχουν επιλεχθεί.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ “OFF”

Η απενεργοποίηση της αντλίας γίνεται με την τοποθέτηση της ίδιας κάρτας που κάναμε ενεργοποίηση.

Εμφανίζεται η ένδειξη “OFF” και επιστρέφονται οι μονάδες που δεν καταναλώθηκαν.

**Οι οδηγίες χρήσεις είναι ίδιες και για τα μοντέλα LM23G, LM230, LT230

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Όλες οι κάρτες που έχετε καταχωρήσει μπορούν να ενεργοποιήσουν τις αντλίες σας.

Επιπλέον μπορείτε να ορίσετε ομάδες καρτών που θα λειτουργούν σε ορισμένες αντλίες αποκλειστικά.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ

Η φόρτιση μονάδων στις κάρτες γίνεται με την χρήση του “φορτιστή καρτών” και του λογισμικού του. Η σύνδεση μέσω θύρας USB ενεργοποιεί τον φορτιστή και μέσω του λογισμικού καταχωρούμε τις κάρτες και τις μονάδες που “φορτώνουμε”.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΤΩΝ

Με την χρήση του “φορτιστή ελέγχου” και της ειδικής “κάρτας ελέγχου” μεταφέρουμε τα καταγεγραμμένα δεδομένα χρήσης των καρτών από τις συσκευές καρτών στις αντλίες, στο λογισμικό ελέγχου του υπολογιστή.