Στην ALFA electronics χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια για να τροφοδοτήσουμε συσκευές που λειτουργούν μακριά και ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Τοποθετούμε φωτοβολταικά πάνελ όπου η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική, -συνήθως 12VDC ή 24VDC-.

Εάν κρίνεται απαραίτητο τοποθετείται συσσωρευτής (μπαταρία) ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του συστήματος όταν η ηλιακή ενέργεια δεν επαρκεί. Ο συσσωρευτής φορτίζεται αυτόματα από την διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια.

Οι συσκευές που τροφοδοτούνται από την ηλιακή ενέργεια μπορεί να είναι σώματα φωτισμού, συστήματα μέτρησης, παροχής πληροφοριών, αυτόματοι πωλητές, κ.α.