Η ALFA electronics έχει κατασκευάσει σύνθετες μονάδες τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, σταθεροποιημένης και συμμετρικής εξόδου για την εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού έργου και χρήση σε ηλεκτρονικά εργαστήρια πειραματικών διατάξεων και έρευνας.