Η ALFA electronics έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εξειδικευμένα συστήματα μετρήσεων και ελέγχου πειραματικών διατάξεων σε πανεπιστημιακά ερευνητικά εργαστήρια.

Χρησιμοποιώντας πηγές LASER, οπτικούς αισθητήρες PSD, συστήματα ελέγχου κίνησης και επεξεργασίας σήματος, καθώς επίσης έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για την εξυπηρέτηση του σκοπού του ερευνητικού έργου.