Η φωτεινή σηματοδότηση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η ρύθμιση της διέλευσης ή μη, κατά κύριο λόγο οχημάτων, σε συγκεκριμένα σημεία μίας οδού και για συγκεκριμένους λόγους.

Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι οι εξής:

  • Σε ισόπεδες διαβάσεις σιδηροδρόμων.
  • Σε σταθμούς διοδίων, για έγκαιρη επιλογή της κατάληλης λωρίδας.
  • Στις προσβάσεις στενών τμημάτων με μία λωρίδα κυκλοφορίας, όπως στενές γέφυρες ή σήραγγες, ή περιοχές εκτέλεσης έργων για την εναλλάξ κίνηση των δύο αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας.
  • Σε διαβάσεις με αυξημένο φόρτο πεζών.
  • Σε περιπτώσεις που απαιτείται απλή προειδοποίηση, με παλλόμενη κίτρινη ένδειξη.