• Εύκολος έλεγχος οθόνης αφής με σύστημα καταγραφής σημάτων και εκτύπωση δεδομένων καμπύλων και πινάκων
  • Μέτρηση δύο σημείων πίεσης, θερμοκρασίας, ροής
  • Γρήγορη μέτρηση παλμών και υπολογισμός χρόνου ή άλλων δεδομένων
  • Έλεγχος αναλογικών βαλβίδων
  • Έλεγχος θέσεως επί τις εκατό %
  • Άνοιγμα- κλείσιμο αντλιών και βαλβίδων