Προστασία του εκάστοτε μηχανήματος-συστήματος από υπερθέρμανση λόγω της πολύωρης λειτουργίας του σε παραγωγικές μονάδες.

Ειδικοί αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετούνται σε σημεία όπου εκπέμπεται θερμότητα και μπορούν να διακόψουν οριστικά,προσωρινά ή για συγκεκριμένο χρόνο τη λειτουργία του μηχανήματος.

Επιπλέον δύναται η δυνατότητα ρύθμισης της ελάχιστης και μέγιστης αναγκαίας θερμοκρασίας μέσω πλήκτρων και προβολή αυτής σε οθόνη τύπου LED.