Η ALFA electronics δραστηριοποιείται στο τομέα των συστημάτων ασφαλείας από το 1989.

Σήμερα πλέον ο έλεγχος πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων, τα “έξυπνα” κλειδιά και τα κλειστού κυκλώματος συστήματα επιτήρησης μέσω υπολογιστή και internet, προσφέρουν υψηλό βαθμό ασφάλειας.

Η ALFA electronics έχει σχεδιάσει σύστημα ελέγχου πρόσβασης με “έξυπνα” κλειδιά (SmartCards) και σύστημα απομακρισμένου ελέγχου οπτικο-ακουστικής επίβλεψης και καταγραφής, με δυνατότητα διαδοχής των επιλεγμένων καναλιών, ανεξάρτητα από 3 διαφορετικά σημεία ελέγχου – χειριστές.