Ηλεκτρονικό κύκλωμα διαχείρισης  της κατανάλωσης του νερού για τις αγροτικές εργασίες εξοικονομεί υδάτινους και ενεργειακούς πόρους.

Κατασκευάζονται σε εκδόσεις που λειτουργούν με σύνδεση σε ηλεκτρικό δίκτυο 380V- 230V, ή χωρίς δίκτυο. Το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος προσφέρει διαφάνεια και δίκαιη χρέωση κατανάλωσης.