Μετρητής εσωτερικών τάσεων λεπτών υμενίων, και άλλων καμπύλων επιφανειών, με την χρήση καθοδηγούμενης δέσμης LASER, με την επεξεργασία και καταγραφή του οπτικού σήματος ανάκλασης σε Η/Υ των μεγεθών της ποσότητας και της γωνίας πρόσπτωσης στον οπτικό αισθητήρα τύπου PSD.

Το σύστημα αυτό εξυπηρετεί τον σκοπό μετρήσεων in-situ ερευνητικού έργου εναπόθεσης ιόντων υλικών επάνω σε υποστρώματα πυριτίου, τιτανίου, κλπ σε συνθήκες απόλυτου κενού, σε ερευνητικό εργαστήριο στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ.

Αποτελείται από την μονάδα DC-Motor της μετατόπισης της πηγής LASER, την μονάδα ενίσχυσης και επεξεργασίας του οπτικού σήματος, το κύκλωμα επικοινωνίας – διασύνδεσης με τον Υπολογιστή, την μονάδα τροφοδοσίας και το λογισμικό καταγραφής σήματος, απεικόνισης καμπύλων και ελέγχου της κίνησης της δέσμης LASER.

Σχόλια

Your email address will not be published. Required fields are marked *