3ο Ευρωπαϊκό Βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό του περιοδικού ηλεκτρονικής ύλης “Elektor”.

Το 3ο πανευρωπαϊκό βραβείο απονεμήθηκε στο τμήμα σχεδίασης της ALFA electronics, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του “Logic Scanner” πρωτότυπου συστήματος μέτρησης και ελέγχου κυκλωμάτων ψηφιακής τεχνολογίας.

Το “Logic Scanner” αποταιλούμενο από λογισμικό (software) και υλικό (hardware) προσφέρει την δυνατότητα ελέγχου σύνθετων ψηφιακών κυκλωμάτων, ενώ παράλληλα μπορεί να καταγράψει την απόκριση ενός συστήματος.

Η διάκριση του “Logic Scanner” αναδεικνύει την δυναμική του ελληνικού πνεύματος, την προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο και την ικανότητα επίτευξης της διαφοροποίησης της θέσης, μέσα από τον συναγωνισμό. Τα άυλα “τρόπαια” της βράβευσης, πέρα από την ικανοποίηση για την σκληρή δουλειά, είναι η πρωτοσέλιδη αναφορά σε έγκριτη εφημερίδα και η δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά ηλεκτρονικής ύλης.

Σχόλια

Your email address will not be published. Required fields are marked *