Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ενεργειακή μετάβαση σε πάνω από 1000 Ευρωπαϊκά νησιά μέχρι το 2030 και οι Τοπικές Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της Δημόσιας Ακρόασης που συνδιοργάνωσαν το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ, συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Διαβάστε την συνέχεια στο econews.gr

Σχόλια

Your email address will not be published. Required fields are marked *